A-Wurf Hunde

Bild / Name: Künftiger Wirkungskreis / Besitzer: Gesundheit: Prüfungen:

 

Ace of little earls hill 

 Bretzfeld

Hüften:A1/A1

Ellbogen: frei/frei

ZS: oB

Augen: RD: frei,

          PRA: frei,

          Katarakt: frei vom 21.07.2016

CNM: ü. Erbgang frei

EIC: ü. Erbgang frei

SD2: ü Erbgang frei

WT

FW: sg

BHP/B

APD/A

JP/R 

JEPs

BLP

 Arthus of little earls hill

 Pautzfeld  

Hüften:A2/A2

Ellbogen: frei/frei

ZS: oB

CNM: ü. Erbgang frei

EIC: ü. Erbgang frei

SD2: ü Erbgang frei

WT 

 

 A-Milan of little earls hill

 Breitengüssbach  

Hüften:A1/A1

Ellbogen: frei/frei

ZS: oB

CNM: ü. Erbgang frei

EIC: ü. Erbgang frei

SD2: ü Erbgang frei

 

Al Fino of little earls hill

 Ehrenkirchen  

Hüften:A2/A2

Ellbogen: frei/frei

ZS: oB

CNM: ü. Erbgang frei

EIC: ü. Erbgang frei

SD2: ü Erbgang frei

 

 

Arriba of little earls hill

Heroldsbach  

Hüften:A2/A2

Ellbogen: frei/frei

ZS: oB

Augen: RD: frei,

          PRA: frei,

          Katarakt: frei vom 11.03.2016

CNM: ü. Erbgang frei

EIC: ü. Erbgang frei

SD2: ü Erbgang frei

HNPK: frei

WT

FW: sg

JEPs 

BPO

       
       
       
       
       
copyright © 2020 Familie Bielz